Медиaция

За да започне процедура по медиация, поне една от страните по спора трябва да се обърне към медиатор, който се запознава със спора за решаване и се свързва със страните по него. Когато всички страни по спора потвърдят пред медиатора съгласието си за участие в процедурата, както и условията по нея, се насрочва първата обща сесия по медиация.

Предимства:

- Доброволност
- Неутралност и безпристрастност
- Равнопоставеност
- Спестява време и пари
- Поверителност
- Взаимноизгодност
Какво ви предлагаме:

Предлагаме на своите клиенти цялостен подход, за да сме полезни в решаването на конфликтите. От оценка и анализ на конкретния конфликт през провеждане на процедурата по медиация до изготвяне на споразумението и проследяване на изпълнението му.

Решение за:

- Търговските спорове
- Имотни спорове
- Обезщетение
- Семейни спорове
- Междусъседски спорове
- Спорове на работното място
- Потребителски спорове
- Лични спорове
- Училищни спорове
- Авторски права


Заявете медиация при нас, за да Ви помогнем да решите конфликтите си.